اخبار اخبار

ليست نشريات کتابخانه مرکزي در بهار 96

ليست نشريات کتابخانه و مرکز اسناد در بهار 96

تعطيلات تابستاني دانشگاه تبريز

براساس تعطيلات تابستاني مصوب دانشگاه

از مورخ 96/5/7 الي 96/5/25

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد تعطيل خواهد بود.

ليست نشريات کتابخانه مرکزي در زمستان 95

 

ليست نشريات کتابخانه مرکزي (زمستان95)

دانلود

ليست نشريات کتابخانه مرکزي در پاييز 95

ليست نشريات کتابخانه مرکزي (پاييز 1395)

دانلود

ساعات کاري کتابخانه در ايام امتحانات - دي ماه 95

قابل توجه دانشجويان عزيز

برنامه ساعت کاري سالن هاي مطالعه اين مرکز در ايام امتحانات نيمسال اول        سال تحصيلي 96-95  از مورخ 95/10/4 الي 95/10/26 بدين قرار خواهد بود:

 


 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8  الي 20

روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الي 16

نمایش 5 - 1 از 39 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 8