معرفي دانشکده علوم طبيعي معرفي دانشکده علوم طبيعي

 

دانشکده ­علوم­ طبيعي در سال 1342 تأسيس گرديده است. اين دانشکده در ابتدا با پذيرش دانشجو در رشته­ هاي شيمي و فيزيک، فعاليت آموزشي خود را آغاز کرد. به دنبال آن در سال تحصيلي 48-1347 رشته زمين شناسي در مقطع کارشناسي و در سال 49-1348 رشته رياضي در همان مقطع، به آنها اضافه شد. همچنين رشته هاي دبيري فيزيک کاربردي، دبيري شيمي، دبيري زيست شناسي و دبيري رياضي، علوم گياهي و زيست شناسي جانوري از سال 1362 در دانشکده علوم داير گرديد و از سال 1370 رشته شيمي از اين دانشکده جدا و به صورت دانشکده­اي مستقل به فعاليت پرداخت. در سال 1374 نيز دانشکده علوم به سه دانشکده مستقل با نام­هاي: علوم طبيعي ، علوم رياضي و فيزيک ، تفکيک شد.
هم اکنون دانشکده علوم طبيعي با سه گروه آموزشي زير فعاليت مي کند :
1) زمين شناسي
2) زيست شناسي جانوري
3) زيست شناسي گياهي