سؤالات متداول سؤالات متداول

چگونه مي توانم از طريق پورتال در کتابخانه دانشکده خود ثبت نام کنم؟
سوال
با فشردن دکمه ثبت نام در بالاي صفحات پورتال به بخش «ثبت نام پورتال» وارد شده و عضو پورتال شويد.
سپس با کمک نام کاربري و رمزعبور خود وارد پورتال شده، به صفحه اصلي آن برويد.
ماوس خود را روي تصوير کتابخانه شخصي چند لحظه بي حرکت نگه داريد تا مربع طوسي رنگي شامل لينک هاي زير مجموعه کتابخانه شخصي ظاهر شود. لينک عضويت در کتابخانه را انتخاب کنيد.


در صفحه عضويت در کتابخانه ، روي نام دانشکده خود در بالاي صفحه کليلک کنيد. دقت کنيد که در اين صفحه دو گزينه وجود دارد، اکنون دو حالت زير را در نظر گرفته و با توجه به شرايط خود عمل کنيد:
1.شما ممکن است پيش از ورود به پورتال عضو کتابخانه شده باشيد.
2. تاکنون عضو کتابخانه نبوده ايد.


در حالت 1:
در اين صفحه دو حالت وجود دارد که به صورت پيش فرض حالت اول انتخاب شده :« اگر عضو کتابخانه مرکزي هستيد شماره عضويت و رمز عبور خود را وارد کنيد.»
شماره عضويت و رمز عبوري که قبلا از کتابخانه دريافت کرده ايد وارد کرده و آنرا در پورتال ثبت کنيد. درصورتيکه تنها شماره عضويت را از کتابخانه دريافت کرده ايد، براي رمز عبور خود به مسئولين کتابخانه مراجعه کنيد. توجه داشته باشيد که شما تنها کافيست يکبار اين عمل را انجام دهيد و از دفعات بعد به محض ورود به پورتال (از طريق لينک صفحه ورود که در بالاي همه صفحات وجود دارد) عضويت شما خود به خود شناسايي شده و مي توانيد از امکانات کتابخانه شخصي استفاده کنيد.
در حالت2:
گزينه دوم صفحه : « در صورت عدم عضويت براي استفاده از خدمات کتابخانه درخواست عضويت در کتابخانه را ارسال نماييد.» را انتخاب نماييد. فرم ثبت نام در کتابخانه نمايان مي شود.
با پرکردن اين فرم و فشردن دکمه ذخيره در انتهاي آن مي توانيد تقاضاي عضويت در کتابخانه ي دانشکده اي که انتخاب کرده بوديد را براي مسئولين آن ارسال نماييد و سپس منتظر تائيد عضويت توسط کتابخانه بمانيد.
پاسخ