دانشکده رياضي دانشکده رياضي

کارگاه در تاريخ برقرار مي شود

لينک

معرفي معرفي

  اولين گروه از دانشجويان رياضي دانشگاه تبريز در مهر ماه 1330 به اين دانشگاه وارد شدند ، اين دانشجويان پس از يک سال تحصيل به علت عدم وجود استاد و امکانات لازم به دانشسراي عالي تهران منتقل گرديدند ،از اين دانشجويان ميتوان به افرادي همچون باقر اردبيلي ، حسين ملک فام ، علي اشرف شادپور ، علي ابري ، علي اصغر صديق اشاره نمود ضمناً لازم به ياد آوري است که در اين زمان مرحوم پروفسور هشترودي رياست دانشگاه تبريز را بر عهده داشتند .

در سال 1345 براي دومين بار دانشجويان رشته رياضي تحت عنوان تربيت دبير رياضي به دانشگاه تبريز وارد شدند که از نظر آموزشي به دانشسراي عالي تهران وابسته بودند ، اين دانشجويان در بدو ورود براي يک دوره دو ساله ثبت نام و پذيرفته شده بودند که بعداً اين دوره از کارداني به کارشناسي تبديل گرديد و اولين فارغ التحصيلان رشته رياضي در سال 1349 را تشکيل دادند .

محل تحصيل اين دانشجويان دانشسراي عالي تبريز وابسته به دانشگاه تبريز بود که در سال 1349 به دانشکده علوم تربيتي تغيير نام يافت و اين دانشکده تنها در سه دوره اقدام به پذيرش دانشجو نمود و بعد از آن دانشجويان رشته رياضي توسط دانشکده علوم پذيرش و ادامه تحصيل دادند . دانشکده علوم دانشگاه تبريز در مهر ماه سال 1348 اولين گروه 47 نفره دانشجويان رشته رياضي (محض ) را به طور مستقل پذيرش و همزمان نيز نسبت به تشکيل گروه رياضي اقدام نمود . دوره فوق ليسانس رياضي محض در سال تحصيلي 50- 49 با همکاري اساتيد خارجي که اکثراً تبعه کشورهاي هندوستان و پاکستان بودند در دانشگاه تبريز دائر شد . اين دوره بمدت پنج سال ادامه يافت سپس تعطيل گرديد . پس از بازگشائي دانشگاهها بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي مجدداً دوره کارشناسي ارشد رياضي محض از سال 1363 با استفاده از اسا تيد داخلي با برنامه هاي مدون تشکيل گرديد .

در سال 1372 دوره دکتراي رياضي محض در دو گرايش آناليز و جبرايجاد شد و در پي آن در سال 1379 در شاخه هندسه نيز اقدام به پذيرش دانشجو گرديد . در حال حاضر نيز دانشکده علوم رياضي بغير از دو رشته آمار و کامپيوتر که در دوره کارشناسي و دوره کارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارند در رشته هاي رياضي محض و رياضي کاربردي هر سه دوره کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري بر پا بوده و مشغول تربيت نيروهاي متخصص ميباشد .

همانطوريکه قبلاً اشاره گرديد گروه رياضي دانشگاه تبريز از مهر ماه 1348 با پذيرش اولين دوره از دانشجويان کارشناسي رياض در دانشکده علوم تاسيس شد و اولين مدير گروه رياضي نيز مرحوم دکتر محمد علي نوريخالچي بودند . دانشکده علوم در سال 1375 به چهار گروه آموزشي (رياضي محض ،رياضي کاربردي، آمار،کامپيوتر )منشعب گرديد و در حال حاضر دانشکده علوم رياضي نيز فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در اين چهار گروه با همکاري 42 نفر عضو هيات علمي ادامه ميدهد.