اخبار اخبار

ساعات کاري کتابخانه در ايام امتحانات - دي ماه 95

قابل توجه دانشجويان عزيز

برنامه ساعت کاري سالن هاي مطالعه اين مرکز در ايام امتحانات نيمسال اول        سال تحصيلي 96-95  از مورخ 95/10/4 الي 95/10/26 بدين قرار خواهد بود:

 


 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8  الي 20

روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الي 16

ليست نشريات کتابخانه مرکزي در تابستان 95

 

ليست نشريات کتابخانه مرکزي (تابستان 1395)
 

دانلود

ليست نشريات کتابخانه مرکزي در بهار 95

 

ليست تازه هاي نشريات کتابخانه مرکزي (بهار 1395)

دانلود

اطلاعيه شماره دو

قابل توجه دانشجويان محترم دانشگاه تبريز

با عنايت به نزديک شدن به امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 مقرر شد به منظور ارزيابي تعداد مراجعه کنندگان به سالن هاي مطالعه اين مرکز، از روز شنبه مورخ 95/2/11 تا روز 95/2/15، سالن هاي مطالعه اين مرکز از ساعت 7/30 الي 20 به طور موقت داير باشد.

بديهي است در صورتي که تعداد دانشجويان در محل هاي مطالعه افزايش چشمگير داشته باشد، اين برنامه به برنامه ايام امتحانات متصل خواهد شد. در غير اين صورت طبق روال قبلي، اين مرکز در ساعت 18 تعطيل خواهد شد.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

اطلاعيه شماره يک

قابل توجه دانشجويان محترم دانشگاه تبريز

برنامه ساعت کاري سالن هاي مطالعه اين مرکز در ايام امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 بدين قرار خواهد بود:

از مورخ 95/3/8 الي  95/4/3

در روزهاي شنبه تا چهارشنبه اين مرکز از ساعت 7/30 الي 20

و در روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الي 18

سالن هاي مطالعه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد داير خواهد بود.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

نمایش 10 - 6 از 40 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 8