اخبار اخبار

«بازگشت

آيت الله کريمي جهرمي از کتابخانه مرکزي دانشگاه تبريز بازديد کرد

 
آيت الله کريمي جهرمي از کتابخانه مرکزي دانشگاه تبريز بازديد کرد

آيت الله علي کريمي جهرمي، از اساتيد برجسته حوزه علميه قم از کتابخانه مرکزي دانشگاه تبريز بازديد کرد.
 آيت الله جهرمي در بازديد از بخش هاي مختلف کتابخانه مرکزي به ويژه از محزن خطي اين کتابخانه  گفت: کتاب ها و آثار ارزشمندي در اين مکان نگهداري مي شود که بايد محققان و پژوهشگران از اين منابع با ارزش در کارهاي علمي خويش استفاده کنند.
يادآور مي شود: کتابخانه مرکزي دانشگاه تبريز، با زيربناي به وسعت بيش از 14 هزار متر مربع احداث شده و در حال حاضر در اين کتابخانه 110239 جلد کتاب چاپي، 800 هزار جلد کتاب ديجيتالي و 1050 جلد کتاب خطي و چاپ سنگي براي استفاده اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران موجود است.

 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد انشگاه تبريز
نظر
لینک مطلب :