اخبار اخبار

«بازگشت

افزايش ساعات کاري سالن هاي مطالعه کتابخانه مرکزي با شروع فصل امتحانات

افزايش ساعات کار سالن هاي مطالعه کتابخانه مرکزي با شروع فصل امتحانات

به اطلاع دانشجويان محترم دانشگاه تبريز مي رساند با شروع فصل امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 94-95 ساعات کاري سالن هاي مطالعه اين مرکز از مورخ 94/10/12 لغايت 94/10/26 به قرار ذيل خواهد بود

روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30 الي 20

روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 7/30 الي 20

نظر
لینک مطلب :