اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعيه شماره دو

قابل توجه دانشجويان محترم دانشگاه تبريز

با عنايت به نزديک شدن به امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 مقرر شد به منظور ارزيابي تعداد مراجعه کنندگان به سالن هاي مطالعه اين مرکز، از روز شنبه مورخ 95/2/11 تا روز 95/2/15، سالن هاي مطالعه اين مرکز از ساعت 7/30 الي 20 به طور موقت داير باشد.

بديهي است در صورتي که تعداد دانشجويان در محل هاي مطالعه افزايش چشمگير داشته باشد، اين برنامه به برنامه ايام امتحانات متصل خواهد شد. در غير اين صورت طبق روال قبلي، اين مرکز در ساعت 18 تعطيل خواهد شد.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

نظر
لینک مطلب :

طه دستوم
سلام و خسته نباشيد
فقط واسه کتابخانه مرکزي اين قانون رو گذاشتيد
يا سالن مطالعه داخل دانشکده ها هم تا همين ساعت باز هستند؟؟

ارسال شده در تاریخ 5/1/16 9:18 AM

بالا