اخبار اخبار

«بازگشت

اتمام فصل امتحانات و بازگشت ساعات کاري سالنهاي مطالعه کتابخانه مرکزي به روال عادي

 

اتمام فصل امتحانات و بازگشت ساعات کاري سالنهاي مطالعه کتابخانه مرکزي به روال عادي

 

به اطلاع دانشجويان محترم دانشگاه تبريز مي رساند با اتمام امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 94-95 ساعات کار سالن هاي مطالعه اين مرکز از مورخ 94/10/27 تا اطلاع ثانوي از ساعت 7/30 الي 18 خواهد بود.

تذکر: اين مرکز روزهاي پنجشنبه و جمعه و تعطيل رسمي طبق روال سالهاي قبل، داير نخواهد بود

نظر
لینک مطلب :

مصطفی وطن دوست
اصلا به روز نيستين. کتابخانه دانشگاه به اين بزرگي بايد پنجشنبه ها هم باز باشه

ارسال شده در تاریخ 4/21/16 10:03 PM

بالا
حامد لبیشه
لطفا روزهاي پنجشنبه هم کتابخانه مرکزي داير باشد. براي دانشگاه مادر تبريز تعطيلي پنجشنبه زيبنده نيست.

ارسال در 4/26/16 1:23 PM در جواب مصطفي وطن دوست.

بالا