نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

با عنايت به شروع سال تحصيلي جديد و جهت تسهيل روند ثبت نام و استفاده دانشجويان از خدمات کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي دانشگاه، علاوه بر عضويت ورودي هاي جديد، عضويت کليه دانشجويان ورودي هاي قبل، در تمامي مقاطع تحصيلي توسط همکاران کتابخانه مرکزي برقرار گرديده است لذا کليه دانشجويان عزيز نيازي به مراجعه جهت ثبت نام و عضويت ندارند و با مراجعه به کتابخانه موردنظر مي توانند  با ارائه کارت دانشجويي خود، به سهولت از منابع موجود استفاده نمايند. صرفا در صورت نياز به تمديد آنلاين مدت امانت کتاب، اعضاي محترم  مي توانند با عضويت در پورتال کتابخانه مرکزي و طبق اين فيلم آموزشي ، تنظيمات لازم را جهت مشاهده ليست کتاب هاي امانتي خود و تمديد کتاب موردنظر را انجام دهند

 
 
انواع مدارک
کتابخانه ها :
سال نشر
کتابشناختي کتابشناختي داراي منابع ديجيتال