قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : ادبیات نمايش رکورد 19 تا 36 از 37 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۱۰۷۰۸ 1 ۱ م‍خ‍زن‌ م‍رک‍زی‌ موجود
 
اراس‍م‍وس‌ روت‍ردام‍ی‌ و روزگ‍ارش‌
شماره مدرک : ۷۸-۳۵۵۶
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭PA‬,‭۸۵۱۸‬,‭‌ت۵‬
سر شناسه : ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ن‌
عنوان : اراس‍م‍وس‌ روت‍ردام‍ی‌ و روزگ‍ارش‌
تکرار نام پدیدآور : ن‍وش‍ت‍ه‌ اش‍ت‍ف‍ان‌ ت‍س‍وای‍ک‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رام‍رز ت‍ب‍ری‍زی‌
صفحه شمار : ۱۶۸ص‌.۲۲ س‌.م‌
...عنوان... : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌Erasmus.:
موضوع ها : اراس‍م‍وس‌، دس‍ی‍دری‍وس‌،۱۴۶۶ ؟-۱۵۳۶/ل‍وت‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌،۱۴۸۳ -۱۵۴۹
شناسه ها : ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‍رام‍رز
  خروجی ISO |  خروجی XML