قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : ادبیات نمايش رکورد 1 تا 18 از 37 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۲۳۸۷۵ 1 ۱ م‍خ‍زن‌ م‍رک‍زی‌ موجود
 
ه‍وم‍ر
شماره مدرک : ۷۶-۷۱۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭PA‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۵‬
سر شناسه : اس‍ت‍ن‍ف‍ورد، وی‍ل‍ی‍ام‌ب‍دل‌
عنوان : ه‍وم‍ر
تکرار نام پدیدآور : دب‍ل‍ی‍و.ب‍ی‌ .اس‍ت‍ن‍ف‍ورد م‍ت‍رج‍م‌ خ‍ش‍ای‍ار دی‍ه‍ی‍م‍ی‌
صفحه شمار : ۱۴۲ص‌.۲۰ س‌.م‌
فروست : ن‍س‍ل‌ ق‍ل‍م‌۷۳
...عنوان... : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌Homer.:
کتابنامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ :ص‌[ .۱۲۹ -]۱۴۲و ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
شناسه ها : دی‍ه‍ی‍م‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار/ف‌
  خروجی ISO |  خروجی XML