قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : جغرافیا نمايش رکورد 1 تا 18 از 137 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۲۴۳۰۹ 1 ۱ م‍خ‍زن‌ م‍رک‍زی‌ موجود
 
رب‍ع‌ آخ‍ر ق‍رن‌
شماره مدرک : ۷۸-۹۲۰۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭D‬,‭۸۴۹‬,‭‌ف۹ر۲‬
سر شناسه : ف‍ون‍ت‍ن‌، آن‍دره‌
عنوان : رب‍ع‌ آخ‍ر ق‍رن‌
تکرار نام پدیدآور : آن‍دره‌ ف‍ون‍ت‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ک‍م‍ال‌ ق‍ارص‍ی‌
صفحه شمار : ۲۵۰ص‌.۲۲ س‌.م‌
فروست : ت‍اری‍خ‌ ۲
...عنوان... : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌Le Dernier quart du Siecle.:
موضوع ها : س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ -۱۹۸۵-۱۹۷۵
شناسه ها : ق‍ارص‍ی‌، ک‍م‍ال‌
شناسه افزوده : ۱۳۱۱
  خروجی ISO |  خروجی XML