معرفي دانشکده برق و کامپيوتر معرفي دانشکده برق و کامپيوتر

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر در حال حاضردر مقطع کارشناسي از پنج گروه آموزشي مهندسي برق-الکترونيک، مهندسي فناوري اطلاعات (IT) ، مهندسي برق-قدرت، مهندسي برق-کنترل و مهندسي برق-مخابرات و در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري از گروه هاي آموزشي مهندسي برق – الکترونيک،مهندسي برق–قدرت،مهندسي برق-کنترل ومهندسي برق-مخابرات تشکيل شده است. پاية اولية اين دانشکده در دانشکدة فني سابق دانشگاه تبريز گذاشته شده است، که خود داراي قريب به 50 سال قدمت مي‌باشد. اين دانشکده با تکيه بر اساتيد با تجربه و به‌کمک دانش روز و تحقيقات علمي، در راستاي اهداف علمي-پژوهشي کشور و تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد گام برمي‌دارد.

سابقه
گروه مهندسي برق، در سال 1347 در دانشکده فني با جذب دانشجو در رشته فوق ليسانس پيوسته مهندسي برق (دورة پنج ساله) گشايش يافت و در طي ساليان با افزايش نيروهاي علمي خود توانست گرايشهاي مختلف مهندسي برق، از جمله الکترونيک، قدرت، مخابرات و کنترل را نيز در دانشکده فني تاسيس کند و در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري دانشجو بپذيرد. در سال 1381 گروه مهندسي برق به ساختمان جديد نقل مکان يافت و در سال 1382 به ‌ دنبال تفکيک دانشکدة فني، گروه مهندسي برق به دانشکدة مهندسي برق و کامپيوتر تغيير نام داد.

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر