کارکنان کارکنان

 

رديف

نام خانوادگي   

سمت

تلفن

 تصوير رزومه

1

آقاي دکتر حيدر باقري اصل

رئيس

3392941

 
2

آقاي منصور آقازاده علمداري

معاون

3392945  

3

 

مسئول سرور و IT

3392951

   

4

خانم افشاري

مسئول بخش مرجع

3392947

   

5

 آقاي حسين باقريان

نامه ­رساني

3392955

   

6

خانم جبّاري دانش

همکار بخش امانت

3392956

   
7

خانم جهانبان اسفهلان

فهرست­نويسي لاتين

3392968

   

8

خانم حسين­پور کوچه

مسئول بخش نشريّات

3392946

   

9

خانم راشدي

مسئول بخش امانت/طرح غدير

3392956

   

10

 

امانت

3392956

   

11

خانم ميرزايي

مسئول بخش پايان­نامه

3392959

   

12

 خانم کبيري

همکار بخش اطّلاع رساني و رايانه

3392962

   
13

خانم عبّاس­پور آبدار

مسئول بخش فهرستنويسي

3392952

   

14

خانم فرّخي فاضل

مسئول بخش سفارشات

3392953

   
15

خانم فردين

فهرست­نويسي فارسي

3392968

   

16

آقاي اسماعيليان غازاني

انباردار

3392965

   

17

 

همکار بخش اطّلاع رساني

3392962

   
18  

 

 

   

19

   

3392959

   

20

 

همکار بخش اطلاع رساني / سايت اطلاع رساني و اينترنت

3392962