ارتباط با ما ارتباط با ما

 

تماس با رياست كتابخانه:  33294120 ,33392941

تماس با معاونت كتابخانه:  - 33392942-333294118

تماس با مسئول اطلاع رساني: - 33392951

 

آدرس پستي:  تبريز - زعفرانيه - جنب كوي فرهنگيان - كتابخانه مركزي  و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبريز

كد پستي: 5166876393