نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

به اطلاع کليه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز مي رساند کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

کارگاه هاي آموزشي زير را برگزار مي نمايد شرکت در اين کارگاه آموزشي آزاد و رايگان مي باشد:

1- کارگاه آموزشي آشنايي با منابع علمي قابل دسترس در دانشگاه تبريز

 ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي دانشکده هاي فني مهندسي، علوم پايه و کشاورزي

تاريخ برگزاري روز دوشنبه - 95/9/22 - زمان: 9:45-12

2- کارگاه آموزشي آشنايي با منابع علمي قابل دسترس در دانشگاه تبريز

ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي دانشکده هاي علوم انساني و ادبيات

تاريخ برگزاري روز سه شنبه - 95/9/23 - زمان: 9:45-12

محل برگزاري: سالن همايش کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

ثبت نام در کارگاه آموزشي

 
 
انواع مدارک
کتابخانه ها :
سال نشر
کتابشناختي کتابشناختي داراي منابع ديجيتال